Trang chủ TIN HDV Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour

Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour

1824
0
Chia sẻ

Khóa học thực tập nghiệp Vụ Du Lịch Citytour

Ngày 01/10/2017 học viên lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch đã có ngày học kiến tập citytour tại TPHCM.

Đơn vị tổ chức khóa thực tập là Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trong khóa kiến tập.

Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 01
Tại bảo tàng Việt Nam chi nhánh TPHCM
Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 02
Bên trong bảo tàng
Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 08
Tại chùa Ngọc Hoàng
Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 09
Tài chùa Ánh Trăng
Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 11
Bưu điện thành phố
Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 12
Tại miếu bà Thiên Hậu

Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 03 Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 04 Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 05 Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 06 Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 07 Khóa học thực tập nghiệp vụ du lịch Citytour 10

Đăng ký Online

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here