Trang chủ TIN HDV Kinh doanh lữ hành quốc tế – Có gì cần lưu ý

Kinh doanh lữ hành quốc tế – Có gì cần lưu ý

1200
0
Chia sẻ
Luật du lịch 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 01

KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ- LUẬT MỚI CÓ GÌ CẦN CHÚ Ý

Việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch đang được rất nhiều người lựa chọn đầu tư kinh doanh – Pháp luật Việt Nam định nghĩa chung là dịch vụ kinh doanh lữ hành. Với nhu cầu mở rộng thị trường, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới cũng như xuất phát từ chính thực tế nhu cầu của khách du lịch mà kinh doanh lữ hành quốc tế lại trở thành thủ tục khiến nhiều người quan tâm.

Kinh doanh lữ hành quốc tế là được Luật Du lịch Việt Nam ( Điều 30) hiện hành quy định bao gồm phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng hoạt động này bị hạn chế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó thì chỉ trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định thì doanh nghiệp nước ngoài mới được thực hiện thêm dịch vụ phục vụ khách du lịch ra nước ngoài, còn lại các doanh nghiệp này chỉ được kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch thì Điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

1. Đăng ký kinh doanh có chứa mã ngành 7911 và 7912 trong Quyết định 27/2018 của Thủ tướng Chính Phủ (Quyết định mới nhất về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

2. Về nhân sự

3. Người điều hành hoạt động ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, được tính bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực:

  • Quản lý hoạt động lữ hành;
  • Hướng dẫn du lịch;
  • Quảng bá, xúc tiến du lịch;
  • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
  • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Việc xác nhận kinh nghiệm này sẽ do cơ quan cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc tiến hành

  • Về hướng dẫn viên: đảm bảo có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
  • Vấn đề ký quỹ (Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP)

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cần thực hiện hoạt động ký quỹ tại ngân hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Lưu ý mức ký quỹ được quy định như sau:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

b) Đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng

Ngoài ra cần phải có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh mà doanh nghiệp hướng đến.

Bạn còn thiếu các điều kiện này nhưng lại muốn thành lập được doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế? Đừng lo lắng hãy nhấc máy ngay và gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất giải quyết các vấn đề của bạn.

Hoàng Nhung

Đăng ký Online

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here