Trang chủ TIN HDV Hình ảnh thực tập lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch...

Hình ảnh thực tập lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại Phan Thiết

172
Chia sẻ

KHÓA THỰC TẬP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI PHAN THIẾT

thực tập du lịch 01

Hình ảnh: Lớp thuyết trình tại điểm -Dinh Vạn Thủy Tú

lớp thực tập 02

Hình ảnh: Lớp thuyết trình tại điểm Tháp Chăm

lớp thục tập 03

Hình ảnh: Công viên tượng cát

Hình ảnh: Lớp thực tập hướng dẫn viên du lịch

lớp thực tập 05

Hình ảnh: Gala của lớp hướng dẫn viên du lịch

Facebook Comments
5 (100%) 12 votes